GDPR

Dina personuppgifter du lämnat vid tidigare beställning sparas för eventuella framtida beställningar.

Dina personauppgifter kommer inte att skickas vidare till 3:e part, vi kommer inte skicka dina uppgifter vidare utan att fråga dig om lov innan detta sker.

Om du vill att dina personuppgifter raderas så vänligen skicka ett mail så tar vi bort alla uppgifter